Steeds meer efficiënte hybride voertuigen


Als we de overtollige koolstof dioxide uitstoot van fossiele brandstoffen kunnen controleren, kunnen we ook de opwarming van de aarde voor een groot deel controleren. Wanneer we onze auto’s starten en remmen gebruiken en verbrandingsmotoren en we een grote hoeveelheid aan fossiele brandstof gebruiken en de uitstoot van koolstof dioxine is recht evenredig met de hoeveelheid brandstof die gebruikt wordt. Nu proberen wetenschappers zicht op twee punten toe te spitsen: een verbrandingsmotor starten en remmen. Als we starten met het gebruiken van hybride wagens dan kunnen we elektriciteit gebruiken voor kleine tussenpozen en voor de rest de wagen laten lopen of fossiele brandstoffen dan kunnen we de hoeveelheid van uitgestoten koolstof dioxide verminderen. Nu dat bedrijven betalen voor de groene klant en hybride beginnen te lanceren vervuilen ze veel minder tegenover de oude technologie. Een nieuwe soort is hiermee ontstaan.Toni Font, een recent afgestudeerde aan de Escola Tecnina Superior d’Enginyers Undustrials De Barcelona (ETSEIB) stelde een manier voor om hybride wagens meer efficiënt te maken. Ze doelen erop om de brandstof consumptie te verminderen met 67 procent. Toni Font’s voorstel focust zich op de nadelen van conventionele mechanismen van remmen. Als we rijden in een fossiele brandstof wagen en we remmen telkens opnieuw dan zien we een verlies van kinetische energie. Deze daad van ons resulteert in zeer hoge brandstof verbruiken. Dus volgt het het GIGO principe hier, alhoewel het niet exact de vuil in en vuil uit manier is, resulteren de brandstof verbruiken toch in meer koolstof uitstoten. Toni Font heeft zich gericht op het oplossen van dit probleem. Hij werkt onder het toezicht van Ramon Costa aan het Departement van Automatische Controle. Ramon Costa deelt zijn visie, “Het project past de huidige structuur van conventionele wagens aan en introduceert elementen die helpen bij het opvangen van verloren energie om die dan weer te her-injecteren in het systeem. Het is opgemaakt uit twee delen: één gerelateerd aan de hardware onderdelen, en één gekoppeld aan de software onderdelen.

Het hele mechanisme wordt overzien door software en de installatie van een supercapacitor batterij. De supercapacitatoren assisteren de batterij. Supercapacitatoren reguleren de stroom pieken. Ze zetten een stop op de stroom pieken omdat het anders de prestaties van de batterij kunnen beschadigen en om ook de overige energie te herverdelen. De software visualiseert vier operationele benaderingen voor het voertuig, die afhankelijk zijn van het voortbeweging systeem. Deze technologie is relatief licht op onze portemonnee en we gebruiken minder brandstof en produceren minder koolstof dioxide uitstoot. In een standaard rij cyclus, leiden de modificaties tot 67 procent minder brandstof verbruik en dat resulteert in 63 procent minder energie verbruik dan een gewoon voertuig van het zelfde gewicht zonder een hybride systeem. Toegevoegd daarbij gebruikt het 55 procent minder energie dan een standaard hybride voertuig.

Toni Font spreekt over de mogelijke toepassingen van zijn voorstel, “Het zou kunnen gebruikt worden in sectoren gerelateerd aan aan energie opwekking en beheer die erop mikt om te werken in de meest onderhoudbare en efficiëntste manier mogelijk. Het zou ook kunnen toegepast worden in de vlakken van de transport die petroleum en diesel motoren gebruiken.”

Als een resultaat van zijn onderzoek, kreeg Toni Font één van de zes onderzoek nominaties voor de prijzen die Ferrari zal uitrijken in 2009 in de categorie van koolstof dioxide uitstoot vermindering.

energie vergelijken

Reacties